Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінанси - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Фінанси

Викладач: доц. Прімєрова О.К.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 5 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою цього курсу є вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на всіх рівнях.  Темами, що вивчаються протягом курсу є теоретичних основи функціонування фінансів, фінансова система та фінансова політика держави, фінансовий ринок, фінансовий менеджмент, державні фінанси , місцеві фінанси, фінанси підприємницьких структур, страхування та страховий ринок, податки та податкова система, державні цільові фонди, міжнародні фінанси.

Завдання курсу — формування правильного розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства і населення, висвітлення шляхів використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з’ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства. Вивчення курсу “Фінанси” передбачає здобуття знань за всіма напрямами функціонування фінансового механізму, а саме:  вивчення загальнофінансового механізму; класифікація фінансових проблем, що виникають у державі; застосування основних положень теорії фінансів до обґрунтування напрямів вирішення фінансових проблем;  управління фінансами в державі; формування фінансових фондів різного рівня управління та призначення; фінансове регулювання ринкових відносин; формування ринкових відносин; вплив фінансів на зовнішньоекономічну діяльність країни.

Предмет курсу -  фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними і фізичними особами. Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується подальше вивчення фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання функціонування фінансів та фінансової системи країни.