Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Прімєрова Олена Костянтинівна - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Прімєрова Олена Костянтинівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Сфера інтересів: фінансова система, фінансова політика, фінансовий ринок, податки, глобалізація, нерівність, тіньова економіка, соціально-економічний розвиток країни.

Хобі: мистецтво та література.

E-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Викладає курси: фінанси (бакалаврська програма, з 2006 - до тепер), фінансовий ринок (бакалаврська програма, з 2010 - до тепер), фінанси в наукових дослідженнях (PhD програма, з 2018 - до тепер).

 Ідентифікатори дослідника

Освіта

жовтень 2007 – квітень 2010 - Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціалізація «Психологія». Диплом спеціаліста з відзнакою.

жовтень 2006 – жовтень 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання в аспірантурі на економічному факультеті. Диплом кандидата економічних наук. Тема кандидатської роботі: Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації.

вересень 2004 – червень 2006 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Диплом магістра з відзнакою. Спеціальність «Фінанси і кредит». 

вересень 2000 – червень 2004 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Диплом бакалавра з відзнакою. Спеціальність «Фінанси і кредит». 

Досвід роботи

грудень 2010 – до тепер - Національний університет «Києво-Могилянська академія». Доцент кафедри фінанси.

жовтень 2006 - грудень 2010 - Національний університет «Києво- Могилянська академія». Старший викладач кафедри фінансів.

листопад 2013 – січень 2014 - Проект USAID АгроІнвест «Впровадження гендерних аспектів до процесів розвитку села». Тренерка.

жовтень 2010 – жовтень 2011 - Програма ПРООН з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів. Тренерка.

червень – вересень 2006 - Благодійний фонд «Міжнародний жіночий фонд». Керівник проекту.

Професійна активність

Дослідниця в проекті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Асоціацією Інвестиційних Професіоналів CFA Institute (2017).

Дослідниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (2012).

Наукова активність

Монографії:

 1. Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації / [І. Г. Лук'яненко, Д. Віт, О. К. Прімєрова [та ін.]; Колективна монографія; за ред. І. Г. Лук'яненко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ: [НаУКМА], 2017. - 463 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12348/Systemnyi_analiz_formuvannia_derzhavnoi_polityky_v_umovakh_makroekonomich-.pdf?sequence=1
 2. Статистика XXI століття. Нові виклики, нові можливості: монографія / [Н. В. Ковтун та ін.]. - Київ: Київський університет, 2016. –  497 с.
 3. Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: монографія / за ред. ВД Базилевича. К.: Знання, 2009. – 862 с.
 4. Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

Підручники:

 1. Фінансова статистика: підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька, О.К.Прімєрова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 624 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11 7158 від 17.04.2013).
 2. Прімєрова О.К. Фінанси: Навчально-методичний посібник. — Київ: НаУКМА, 2012. — 76 с.
 3. Теорія статистики: підручник / Ковтун Н.В., Галицька Е.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 – 336 с.

Публікації у фахових виданнях (понад 60):

 1. Ковтун Н.В. Проблеми гармонізації Української та міжнародної класифікацій у статистиці державних фінансів / Ковтун Н. В., Прімєрова О. М. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. — Т. 20. — Ч. ІІ. — 2002. — С. 418-421. – (особистий внесок 2 с.).
 2. Ковтун Н.В. Проблеми та перспективи розвитку процесу іноземного інвестування в Україні / Ковтун Н.В., Прімєрова О.К. // Наукові праці НДФІ. – К.: НДФІ. – 2003. – Випуск 4 (23). – С. 110-115. – (особистий внесок 2 с.)
 3. Прімєрова О.К. Проблеми та перспективи євроінтеграції фінансового ринку України / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – Випуск 77-78. – С. 95-97.
 4. Прімєрова О.К. Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації / О. К. Прімєрова // Видавничий дім “Києво-Могилянська академія ”. – 2007. – Т. 68. – C. 70-73.
 5. Прімєрова О.К. Напрями забезпечення ефективності інтеграції банківської системи України до світового фінансового простору / О. К. Прімєрова // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво «Національний університет «Острозька академія». – 2007. – вип. 9. – ч. 4. – C. 350-357.
 6. Прімєрова О.К. Переваги та недоліки функціонування філій іноземних банків в Україні / О. К. Прімєрова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007 р. – №2. – С. 212-214.
 7. Прімєрова О.К. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом / О. К. Прімєрова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Випуск 3 (70). – 2007. – С. 40-43.
 8. Primierova O. Foreign capital in the Ukrainian banking system / O. Primierova // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99 – С. 92-94.
 9. Прімєрова О.К. Інтеграція банківських систем як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку / О. К. Прімєрова // Проблеми науки. – 2008. – № 5. – C. 31-37.
 10. Прімєрова О.К. Об’єктивні передумови формування системи банківського нагляду на міжнародному рівні / О. К. Прімєрова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Випуск 241: В 5 т. – Т.1. – С. 146-151.
 11. Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України/ О. К. Прімєрова // Статистика України. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2008. – №4. – С. 54-59.
 12. Прімєрова О.К. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка – 2009. – № 110. – С. 46-50.
 13. Прімєрова О.К. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни / О.К.Прімєрова // Банківська справа. – 2009. – №5. – С.40-50.
 14. Прімєрова О.К. Надійність та стійкість комерційного банку: теоретичний аспект / О.К. Прімєрова, Я.В.Білозір // Науковий журнал «Культура народов Причерноморья». – 2010. – №183. – С. 29-32.
 15. Прімєрова О.К. Концентрація капіталу як фактор підвищення конкурентоспроможності банківської системи України / О.К Прімєрова // Проблеми науки. – 2011 – №7. – С. 26-33.
 16. Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В.Вернадського / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України. – 2011. – №2 (53). – С. 79-84.
 17. Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти «Базель ІІІ» / О.К.Прімєрова // Наукові записки НаУКМА. – Том 10. – 2011. – С.65-69.
 18. Primierova O.К. Stability of the Ukrainian banking system in current conditions / O.K. Primierova // Магістеріум. Економічні студії. – 2011. – Випуск. 44. – С.15-20.
 19. Прімєрова О.К. The main aspects of trade integration in the current stage / О.К. Прімєрова, Ю.Г. Абакумова // Регіональна економіка та управління. – 2015. – 3(06). – С. 136-138.
 20. Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Молодий вчений. — 2016. — №3. – С. 154-160. (Index Сореrnicus)
 21. Галицька Е.В. Життєвий шлях, наукова та практична діяльність А. Кетле (до 220-ї річниці з дня народження) [Електронний ресурс] / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид. – — № 12.  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5320(Index Сореrnicus)
 22. Прімєрова О. К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / О. К. Прімєрова, А. Ю. Овчинніков // Інноваційна економіка. — 2016. — № 3-4. – C. 145-150.  (Index Сореrnicus)
 23. Прімєрова О. К. Особливості розвитку фондового ринку України [Електронний ресурс] / О. К. Прімєрова // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид. — 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948(Index Сореrnicus)
 24. Прімєрова О.К. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки рівня банківського ризику [Електронний ресурс] / О. К. Прімєрова, Г. А. Кісельова // Економіка та суспільство. – 2016. — № 7. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/138.pdf
 25. Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина О.О. Русова (до 170‑ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова, С.В. Сєміколенова // Міжнародний  науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки». –  – № 4 (4). – С. 48-53.
 26. Прімєрова О.К. Особливості монетарної політики в україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. К. Прімєрова, В. О. Янчук // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид. – 2017. — № 10. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5797(Index Сореrnicus)
 27. Abakumova J. Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine / Abakumova J., Primierova О. // Proceedings of 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th – 11th October 2018). – Inequality in Society. – P. 2445-2452. – Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15748(under evaluation in Web of Science and SCOPUS)
 28. Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Галицька Е. В., Прімєрова О. К. // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 107–113. Режим доступу:  http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3418/1/SU_2018%232-107-113.pdf.
 29. Abakumova J. Globalization, growth and inequality: testing causality and asymmetries / Abakumova J., Primierova О. // Ekonomicko-manazerske spektrum. – 2 (2018). – P. 83-95.(Index Copernicus, under evaluation in SCOPUS).
 30. Буй Т.Г. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Буй Т.Г., Прімєрова О.К. // Ефективна економіка: електронне наук. фахове видання. – 2018. – №9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6533(Index Сореrnicus).
 31. Primierova O.Globalization and export flows between Eurasian Economic Union countries: a gravity model approach/ Abakumova J., Primierova О. // Proceeding of the19thInternational Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economyy. October 9-10, 2019. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/02/shsconf_glob2020_06001/shsconf_glob2020_06001.html (Web of Science Core Collection).

Участь у міжнародних конференціях та стажуваннях:

 1. International Student Conference “Education in New Europe” Warsaw School of Economics, Poland 2-6 December 2003.
 2. Міжнародні літні курси німецької мови у м. Кіль (Німеччина), 28 липня-22 серпня 2008 р.
 3. Літній шведський університет для молодих викладачів. Програма «Довготривала освіта», м. Лунд (Швеція), 14-26 липня 2008 р.
 4. 11th American Studies Summer Institute “Change in America: Perspectives on the Obama Administration” June 7-11, 2010, Yevpatoriya.
 5. Участь унавчальній програмі по підготовці тренерів «Програма тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів». Отримано сертифікат, що засвідчує кваліфікацію тренера програми рівних можливостей та прав жінок в Україні від 8 березня 2010 р.
 6. Участь у Програмі Парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 2010-2011». Стажування у Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
 7. Підвищення кваліфікації у Державному інституті розвитку сім’ї та молоді. Свідоцтво АБ № 298853, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді 9 вересня 2011 р.
 8. Підвищення кваліфікації в Державному інституті сімейної та молодіжної політики за програмою підготовки тренерів. Свідоцтво № 12СПК 812362, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 20 вересня 2011 р.
 9. Європейський регіональний семінар «Створення мережі та можливостей для впровадження програм гендеризації макроекономіки та міжнародної економіки» («Knowledge Networking and Capacity BuildingProgram on En-gendering Macroeconomics and International Economics») Турція, Технічний університет Стамбулу (GEM-Turkey), 9 – 17 жовтня 2011.
 10. Регіональний семінар по підвищенню навичок викладання «Промисловий розвиток у країнах з перехідною економікою» («Industrial Development in Post-Transition Countries»). Грузія, Міжнародна школа економіки при Тбіліському державному університеті (International School of Economics at Tbilisi State University). 2-9 лютого 2012; 9-21 липня 2012.
 11. Підвищення кваліфікації за категорією: керівники (резерв керівників) навчальних закладів з питань гендерної освіти. Свідоцтво № 12СПК 847270, видане Національною академією педагогічних наук України 19 листопада 2011 р.
 12. Прімєрова О.К. Determinantsandindicatorsofcommercialbanksperformance / О.К. Прімєрова, В.Е. Кулешова // Конкурентний розвиток економіки: сучасні виклики та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 січня 2015 року, м. Київ). – ТОВ «ГЛІФ МЕДІА», 2015. – С. 55-56.
 13. Прімєрова О.К. Оцінка показників гендерної рівності в Україні / О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик // Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 липня 2015 року, м. Одеса). – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 111-113.
 14. Прімєрова О.К. Економічний розвиток як багатофакторний процес / О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик // Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 липня 2015 року, м. Київ). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 12-15.
 15. Прімєрова О.К. Теоретичні підходи до оцінювання взаємозв’язку показників гендерної рівності та економічного розвитку країни / О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик // Nauka: TeoriaiPraktyka (07-15 sierpnia 2015 roku, Przemysl) –Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
 16. Прімєрова О.К. Розподіл банків України за допомогою методів кластерного аналізу / О.К. Прімєрова, Г.А. Кісельова // ProceedingsofAcademicScience – 2015. Materials of XI International Research and Practice Conference (August 30 – September 7, 2015). – Sheffield: Science and Education Ltd. – P. 3-8.
 17. Прімєрова О.К. Ризик-менеджментякосновауправліннябанком / Прімєрова О.К., КісельоваГ.А. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (27 січня 2016 року). Київ. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 55-57.
 18. Буй Т.Г. Складові інвестиційного клімату країни / Буй Т.Г., Прімєрова О.К. // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (25 березня 2016 року, м. Запоріжжя). — Запоріжжя : КСК-Альянс, 2016. – C. 5-7.
 19. Примерова Е.К. Основные факторы влияния на платежеспособность банка в период кризиса / Примерова Е.К., Киселева А.А. // Материалы международной научно-практической конференции “Банковский бизнес и финансовая экономика: современное состояние, глобальные тренды и перспективы развития» (Минск, 20 мая 2016). – Минск: Изд. Центр БГУ, 2016. – 174-179.
 20. Абакумова Ю.Г. Цели и инструменты стабилизационной монетарной политики / Абакумова Ю.Г, Примерова Е.К. // Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование: материалы 3-й международной научной конференции (Минск, 27 окт. 2016 г.) – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 42-45.
 21. Прімєрова О.К.Проблема підвищення капіталізації комерційних банків України / Прімєрова О.К., Соболєв Д.Р. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток : сучасні тренди і перспективи»  (м. Київ, 25 січня 2017 р.) – Київ : НаУКМА. – 2017. – С. 96-98.
 22. Галицька Е.В. Внесок О.О. Русова в розробку  теоретико-методологічних засад статистики  (до 170-ї річниці з дня народження) / Галицька Е.В., Прімєрова О.К., Сєміколенова С.В.  // Materials Of the XIII International Scientific And Practical Conference  «Science Without Borders - 2017»  (30 March -07 April, 2017).  Science and education LTD  – Р. 67-70.
 23. Bui T. Issues of legal risks and lawsuits and their impact on the value of companies / Bui T., Primierova O. // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Proceedings of academic science – 2017» (August 30 - September 7, 2017).  Science and education. – P. 10-16.
 24. Прімєрова О.К. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій / Прімєрова О.К., Мартищенко Б.О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 24 січня 2018 р.) – Київ: НаУКМА, 2018. – С. 57-58.
 25. Прімєрова О.К. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Прімєрова О.К., Кириченко А.О. // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2018», Volume 6. –  Przemyśl: Nauka i studia, 2018. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?id=239742&idw=yooT2fYG_ufsl1UXUy

Відзнаки та винагороди

 •  Відзнака «Кращий викладач-наставник року» (2014, 2015, 2017) за результатами опитування студентів.
 •  Переможниця конкурсу Іменного фонду компанії DRAGON CAPITAL для професорсько-викладацького складу ФЕН (2015) а результатами опитування студентів.
Ви тут:Головна Навчання Викладачі Прімєрова Олена Костянтинівна