Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Шумська Світлана Степанівна - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Шумська Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Сфера інтересів: економіко-математичні моделі та методи, макроекономічне прогнозування, фінанси, гроші та монетарна політика, капіталізація економіки, ЄС та європейське право.
Хобі: мистецтво, література, подорожі.
Викладає курси: макроекономічне прогнозування.

Освіта та програми перепідготовки (стажування)

1980-1985 - Київський державний університет iм.Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність економічна кібернетика, кваліфікація "економiст-математик", диплом з відзнакою;

1990-1993 - аспірантура Інституту економіки Академії наук України;

1995.03-05 – курс ринкової економіки та фінансового аналізу, Об'єднаний Віденьський Інститут, м.Київ;

1996.01-05 - курс прикладної економiки та економiчної політики, Об'єднаний Віденьський Інститут, м.Відень, Австрія;

1997.12 – семінар-стажування “Роль транспортної інфраструктури у підтримці торгівлі”, Агенція міжнародного розвитку (АМР), Вашінгтон, США;

1998.07 - стажування з питань європейського права в юридичній фірмі Stanbrook&Hooper, м.Брюссель, Бельгія;

2000.06 – семінар “Макроекономічна та фінансова політика на перехідному етапі”, МВФ, м.Київ;

2001.07 – 2002.04 - навчальна програма для викладачів та стажування “Європейська інтеграція та Україна”, що проводилась Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з Німецьким товариством Карла Дуйсберга (Німеччина).

2005.07 - науково-практичний семінар “Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу”, що проводився Вищою школою соціології при Інституті соціології НАН України, м.Київ.

2006.05 - науково-практичний семінар „Сучасні підходи до економічної освіти, досліджень та професійного розвитку", що проводився Українською асоціацією економістів (УАЕ) в співпраці із Центром економічних досліджень та освіти (EROC), Львівською комерційною   академією (ЛКА) та Львівським банківським інститутом (ЛБІ), м.Львів.

Вчена ступінь:

кандидат економічних наук (08.00.13) - дисертація захищена на засіданні спеціалізованої вченої   ради    Інституту     економіки     НАН  України, 14 квітня 1994р.,  диплом КД №005035.

Вчене звання:

старший науковий співробітник зі спеціальності економіко-математичне моделювання (Рішення Вищої атестаційної комісії України від 12 квітня 2000 р., протокол № 25-06/4, диплом АС № 001187);

доцент кафедри фінансів Національного Університету „Києво-Могилянська Академія”(Рішення Атестаційної колегії від 21 жовтня 2004 р., протокол №4/28-Д, диплом ДЦ № 009014).

Трудова діяльність:

 

1985.08 – 1987.12 – інженер-математик запорізького автомобільного заводу "АвтоЗАЗ";

1988.03 – 1990.11  - інженер-програміст "Укрторгсистемотехніка" (Міністерство торгівлі України);

1993.12 -  1996.09 -  науковий співробітник Інституту економіки Академії наук України;

1996.10 - 1997.10 - старший науковий співробітник Інституту економіки Академії наук України;

01.11.1997 – 02.07.2006 – старший науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м.Київ.

з 03.07.2006 по теперішній час – провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м.Київ.

 

Педагогічна діяльність:

2000.09 – 2001.06 - доцент кафедри економічної теорії факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”(за контрактом);

з 2001.09 по теперішній час - доцент кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”(за контрактом).

Навчальні курси:

  • «Економіка-1» ;
  • «Основи економічної теорії»;
  • «Макроекономічне прогнозування» (по теперішній час).

Сфера наукових інтересів: економіко-математичні моделі та методи, макроекономічне прогнозування, фінанси, гроші та монетарна політика, капіталізація економіки, ЄС та європейське право.

Публікації: 130 наукових та навчально-методичних робіт (в т.ч. 11 колективних монографій та 3 наукові доповіді) та 60 виступів на науково-практичних конференціях.

З них окремі публікації 2010 року:

  1. 1. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологічні засади визначення, кількісні параметри та напрями його нарощування //Потенціал ендогенного зростання економіки України/ за ред. д-ра екон. наук М.І.Скрипниченко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010.
  1. Шумська С.С. Світова криза   2008-2009 рр.: від групової терапії до самолікування // Наукові записки НаУКМА.: Зб.наук.пр. Серія  Економічні науки. Том 107.  – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2010. – С.90-95.
  2. Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України // Фінанси України . – 2010. – №6. – С.38-49.
  3. Шумська С.С., Скрипниченко М.І. Інструментарій  моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України // Економіка та прогнозування. – 2010. – №2. - С.26-43.
  4. Шумська С.С. Зведені індекси фінансової нестабільності в системі  моніторингу попередження кризи // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – №8 (150). Частина 1. – С.338-342.
  5. Шумська С.С. Російський капітал в банківській системі України: динаміка розвитку та сфери інтересів // Економічна теорія. – 2010. – №4. - С.58-73.
  6. Шумська С.С. Розвиток світової банківської індустрії та системна криза 2008-2010 рр. // Економіка та прогнозування. – 2010. – №4. – C.39-61.

 

Підготовка матеріалів для різних гілок влади: за результатами досліджень підготовлено та подано законодавчим, виконавчим та господарським органам України у період із 2000 по 2010 pp. матеріали до 85 документів (доповідних записок, пропозицій та зауважень, рекомендацій).

Участь у проектах:

- TACIS: експерт проекту "Early Worning System" по імплементації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (1998.04 – 1999.02);

- UEPLAC: експерт проекту  "Аналіз наслідків вступу України до СОТ" (2001.04 –2001.05).

 

Хобі: Мистецтво, література, подорожі.

Ви тут:Головна Навчання Викладачі Шумська Світлана Степанівна