Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Шпортюк Володимир Григорович - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Шпортюк Володимир Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Викладає курси: Економіко-математичне моделювання (Дослідження операцій), Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів, Фінансова математика.

Наукові інтереси: випадкові поля з незалежними приростами, моделювання соціально-економічних процесів.

 Інституційна адреса: Національний Університет "Києво-Могилянська Академія"
корпус 6, кім. 302; вул. Сковороди 2, Київ, 01070, Україна

 Володіє мовами: українська, російська, англійська

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досвід роботи

Поточне місце роботи:
(З 1997 року) - Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", Кафедра фінансів, Кафедра математики, доцент

Попереднє місце роботи:

2000-2012 - Київська школа економіки (Kyiv School of Economics, KSE), former The Economics Education and Research Consortium.

1990-2001 - Національний технічний університет "КПІ", кафедра теорії ймовірностей, математичної статистики та математичного аналізу, асистент, старший викладач

Освіта: 

2014 Стажування в університеті м. Берген, Норвегія у рамках Міжнародного проекту «Вивчення економіки за допомогою методів системної динаміки”(Leaning Economics with Dynamic Modeling, Project number CPEA-2012/10078) », а також Додаткового Міжнародного проекту „Learning Economics with Dynamic Modeling II”(рroject number CPEALA-2013/10124) та Угоди про співробітництво з Бергенським університетом м. Берген, Норвегія, за підтримки норвезького уряду та Європейського фонду Eurazia.
 15.04-15.11 2013 р  Підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ III-IV р.а. з питань упровадження інноваційних технологій навчання »
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 016629.
 2010  HESP Regional Seminars for Excellence in Teaching "The Art of Economic Decision-Making". ISET, Tbilisi (24-30 січня 2010)
 2009  HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching "The Art of Economic Decision-Making". ISET, Tbilisi,(5-19 липня 2009)
 1999  VII Словацька літня економічна школа, м. Братислава, Словаччина.
Тема школи: “Economic Growth and Sustainable Development”
1998 VI Словацька літня економічна школа, м. Братислава, Словаччина.
Тема школи: “Data Envelopment Analysis”
1998 Літній університет, Центральноєвропейський Університет, м. Будапешт, Угорщина. Курс: Статистика для суспільних дисциплін
1991-1994 Аспірантура, Київський політехнічний інститут, Кафедра вищої математики №1, спеціалізація "Теорія ймовірностей та математична статистика "
1982-1990 Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,
Механіко-математичний факультет, кафедра "Теорії ймовірностей та математичної статистики", диплом з відзнакою РВ № 823843
за спеціальністю “математика”, рішенням Державної екзаменаційної комісії від 22 червня 1990 р. присвоєно кваліфікацію “Математик. Викладач.”

Наукові ступені: 

1994 - Кандидат фізико-математичних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 01.01.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, диплом кандидата наук КН№006123. Протокол №94-18 від 31 жовтня 1994 року.
Тема: Про деякі властивості випадкових полів, які зображуються стохастичними інтегралами по полях з незалежними приростами.

Гранти на наукові проекти: 

2007 EERC Research Grant. Topic: “Non-Tariff Measures and Country Welfare: Analysis with the CGE Model for Ukraine” Research Project R07-1581. Co-author: Veronika Movchan, IER
2001-2002 Груповий грант на розробку курсу від “Curriculum Resource Center”, Центральноєвропейський Університет (м. Будапешт, Угорщина). Керівник проекту
Назва проекту: Кількісні методи у суспільних науках.
1998 Науково-дослідний проект, Державний комітет наук та технологій, Україна. Учасник проекту під керівництвом проф. В.В. Булдигіна
Тема: Лінійні та нелінійні задачі теорії випадкових процесів та математичної фізики.
1996 Науково-дослідний проект, Державний комітет наук та технологій, Україна. Учасник проекту під керівництвом проф. В.В. Булдигіна
Тема: Асимптотичний аналіз стохастичних та детермінованих процесів.
1994 Науково-дослідний проект, Державний комітет наук та технологій, Україна. Учасник проекту під керівництвом проф. В.В. Булдигіна
Тема: Гармонійний аналіз детермінованих та випадкових процесів та полів.
1994-1996 Науково-дослідний проект, Державний комітет наук та технологій, Україна. Учасник проекту під керівництвом проф. В.В. Булдигіна.
Тема: Асимптотичний аналіз лінійних стохастичних систем та їх застосування.
1994-1996 Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих науковців. Тема: Про деякі властивості випадкових полів, які зображуються стохастичними інтегралами по полях з незалежними приростами.

Основні навчальні курси: 

Роки Курси Рівень Інституція
2019-до сьогодні Фінансова Математика з елементами Теорії Ймовірностей та Випадкових Процесів магістр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2016-2019 Теорія ймовірностей та математична статистика бакалавр Факультет Інформатики, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2012- 2014 Комп’ютерна бізнес-статистика бакалавр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2009-2019 Елементи теорії ймовірності та випадкових процесів магістр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2009-2014 Математичні методи в економіці бакалавр Факультет Інформатики, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2007-2019 Фінансова математика магістр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2007-2012 Mathematics for Economists магістр Kyiv School of Economics
2002-2012 Інформаційні технології II (Statistica для економістів) бакалавр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2001-до сьогодні Економіко-Математичне Моделювання -1 (Дослідження Операцій) бакалавр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
2000-2007 Математика для економістів магістр The Economics Education and Research Consortium, Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
1999-2002 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів бакалавр Факультет Економічних Наук, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
1999-2001 Теорія ймовірностей та математична статистика для соціологів бакалавр Факультет соціальних наук і соціальних технологій, Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
1999-2000 Випадкові процеси для менеджерів магістр Факультет менеджменту та маркетингу , Національний технічний університет “КПІ”
1997-2001 Математика для економістів бакалавр Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
1996-2001 Теорія ймовірностей та математична статистика для менеджерів бакалавр Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет “КПІ”
1990-2001 Лінійна алгебра та аналітична геометрія бакалавр Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет “КПІ”

Публікації: 

 1. Шпортюк В.Г. Про стохастичні інтеграли по полях з незалежними приростами. Случайные процессы и бесконечномерный анализ. (сб. научн. трудов). Киев. Ин-т. математики АН Украины 1992, с. 115-125.
 2.  Шпортюк В.Г. Деякі граничні теореми для узагальнених полів дробового ефекту. Деп. в Укр.НДІНТІ 12.04.1994. № 682. Ук.94.
 3. Шпортюк В.Г. Про деякі граничні теореми для узагальнених полів дробового ефекту. Праці Всеукраїнської конференції молодих вчених (математика), Ч.2. Київ, 15-17 травня 1994р. ст.283-290. Деп. в Укр.НДІНТІ 20.07.1994. №1302 Ук.94.
 4. Булдигін В.В., Шпортюк В.Г. Про нормалізацію випадкових полів, які зображуються стохастичними інтегралами по полях з незалежними приростами.// Теорія ймовірностей та мат. статистика 49 1993 с. 65-82.
 5. Шпортюк В.Г. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук: "Про деякі властивості випадкових полів, які зображуються стохастичними інтегралами по полях з незалежними приростами." Київ, 1994
 6. Шпортюк В.Г. Про сингулярність ймовірнісних мір. Праці Другої всеукраїнської конференції молодих вчених (математика), Київ, 16-18 травня 1995р., ст.62-65. Деп. 04.09.1995 №2304 Ук. 95.
 7. Шпортюк В.Г. Теореми Леві-Бакстера для однорідних узагальнених полів дробового ефекту. Доповіді НАН України, №2, 1997.
 8. Shportyuk V.G. Research Singularity of Probability Measures by a Levy-Baxter Sums Method. //The Second Scandinavian-Ukrainian conference on Mathematical Statistics. 8-13 June, 1997, Umea, Sweden.
 9. Булдигін В.В., Мельник В.М., Шпортюк В.Г. Про Леві-Бакстерову властивість дробових полів // Укр. мат. журн.-1998.-50,№ 11.-с.1463-1476.
 10. Булдигін В.В., Мельник В.М., Шпортюк В.Г. Про Леві-Бакстерову властивість дробових полів.II // Укр. мат. журн.-1999.-51,№ 1.-с.12-31.
 11. Булдигін В.В., Мельник В.М., Шпортюк В.Г. Про теореми Леві-Бакстера для дробових полів.ІІІ// Український мат. журнал, .-1999.-51,№ 2.-с.251-254.
 12. Shportyuk V.G. On Almost Sure Convergence a Levy-Baxter Sums of Shot Noise Fields. //The Third -Ukrainian -Scandinavian conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. 8-12 June, 1999, Kyiv, Ukraine.
 13. Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М. Шпортюк В.Г. Розробка курсу “Кількісні методи в соціологічних дослідженнях” для магістрів. Sixth International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. Abstracts. 9-14 Sepember 2002 Laspi (Crimea, Ukraine) Kyiv, 2002.
 14. Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М. Шпортюк В.Г. Кількісні методи в суспільних науках. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №5. Київ-2002.
 15. Шпортюк В.Г. Токарчук Т.В. Проблеми оптимальності фінансового вирівнювання реґіонів України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі". 26 лютого 2003 року. Дніпропетровськ.
 16. Шпортюк В.Г. Токарчук Т.В. Особливості фінансового вирівнювання реґіонів України. //Фінансова система України:становлення та розвиток. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во «Острозька Академія», 2003, – 296с.
 17. Movchan V.M. Shportyuk V.G. Currency Substitution When Domestic Currency is the Sole Legal Tender.Conference proceedings of the VII METU Conference in Economics, September 6-9, 2003, Ankara, Turkey.
 18. Shportyuk V.G. Some Comments About Dynamic of Currency Substitution in Ukraine. Дні науки НаУКМА 26-30 січня 2004р. 
 19. В. Мовчан, В. Шпортюк Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні. (англ.) //Наукові записки НаУКМА . Серія “Економічні науки.” – К., 2004. - Т. 30.- С. 53-56.
 20. Movchan V.M. Shportyuk V.G. “Households’ demand for foreign currency when domestic currency is only legal mean of payments in the country.” In: Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. Košice : EU Bratislava PHF Košice, Faculty of Business Economics, University of Economics, 2004, p. 726-738. ISBN 80-969181-1-7
 21. Volodymyr Shportyuk and Veronika Movchan. Regional Integration Choice for Ukraine: Between the EU and Russia. ETSG 2007 Athens, Ninth Annual Conference 13-15 September 2007.
 22. Veronika Movchan and Volodymyr Shportyuk. Effects of non-tariff protectionism in Ukraine: Sector aspects. ETSG 2008 Warsaw, Tenth Annual Conference 11-13 September 2008.
 23. Бетлій О. та ін. «Аналіз та оцінка прогнозних показників адресної допомоги населенню на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням зміни цінової політики на енергоносії в умовах фінансової кризи» (Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Договір Д/7- 41 від 28/05/2009) рк0109U005520
 24. Бетлій О. та ін. «Розроблення механізмів тарифного регулювання та інших інструментів стабільного управління розвитком житлово-комунального господарства»(Міністерство економіки України, Договір № 24 від 26/10/2009) рк0109U007922
 25. Veronika Movchan and Volodymyr Shportyuk. “Non-Tariff Measures and Country Welfare:Analysis with the CGE Model for Ukraine” ETSG 2010 Lausanne. Twelfth Annual Conference 9-11 September 2010
 26. Veronika Movchan and Volodymyr Shportyuk. EU-Ukraine DCFTA: model for EaP regional trade cooperation. ETSG 2012 Leuven Fourteenth Annual Conference,13-15 September 2012, KU Leuven.
 27. Veronika Movchan and Volodymyr Shportyuk. EU-Ukraine DCFTA: The Model for Eastern Partnership Regional Trade Cooperation. CASE Network Studies & Analyses No. 445, 2012.
 28. Veronika Movchan, Volodymyr Shportyuk Distributional effects of the EU-Ukraine DCFTA: a CGE household micro-simulation model. ETSG 2013 Birmingham Fifteenth Annual Conference, 12-14 September 2013, University of Birmingham.
 29. Шпортюк В.Г., Мисько А.С. Вплив фінансової доларизації на банківську систему України/ В.Г. Шпортюк, А.С. Мисько// Магістеріум. Серя: економічні студії, - К.: - Випуск 56.- 2014.- С.29-33 (0,25 др. арк.)
 30. Veronika Movchan, Volodymyr Shportyuk Non-tariff measures in Ukraine in 2014: can we talk about liberalization? ETSG 2015 Paris, Seventeenth Annual Conference, 10-12 September, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 31. Veronika Movchan; Volodymyr Shportyuk First results of DCFTAs with the EU: cases of Georgia, Moldova and Ukraine ETSG 2016 Helsinki, Seventeenth Annual Conference, 08-10 September, Aalto University , VATT Institute.
 32. Veronika Movchan, Oleksandra Betliy, Volodymyr Shportyuk DCFTA and firm productivity: the case of Ukraine’s manufacturing. ETSG 2018 Warsaw Twentieth Annual Conference 13-15 September 2018 Warsaw School of Economics (SGH).
 33. Veronika Movchan, Volodymyr Shportyuk The impact of TBT harmonization with the EU norms on Ukraine’s international trade. ETSG 2019 Bern Twenty-first Annual Conference 12-14 September 2019 University of Bern, World Trade Institute.

Навчально-методичні праці:

 • Ординська З.П., Дем’яненко О.О., Шпортюк В.Г., Дрозд В.В. Методичні вказівки до контрольної роботи “Диференціальне числення функцій однієї змінної.” Київ КПІ 1995.
 • Диховичний О.О. та Шпортюк В.Г. Практикум з математичної статистики. Київ, КПІ, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, ПП "Експо Консалт", 1999р.
 • Диховичний О.О. та Шпортюк В.Г. Методичні вказівки до типової розрахункової роботи з математичної статистики. Київ, КПІ, "Хімджест" 1999р
 • Ю.В.Боднарчук, М.П.Андросенко, О.С.Пилявська, В. Г. Шпортюк. Вища математика-1 для економістів. Київ, Видавничий дім “КМ Академія” , 2002р.
 • Шпортюк В.Г. Посібник з математики для вступників на магістерську програму з економіки. Видавничий дім “КМ Академія” , Київ 2005.
 • Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М. Шпортюк В.Г. “Статистичний аналіз даних з пакетом Statistica” “Відродження” , 208 с., 2006р. (ISBN 966-538-161-Х)
 • Шпортюк В.Г. Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі при дистанційному навчанні у ВНЗ III-IV р.а. IV Міжнародна відкрита науково-практична конференція "Теорія і практика дистанційного навчання в освіті". 15 листопада 2013, Київ.
Ви тут:Головна Навчання Викладачі Шпортюк Володимир Григорович