Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Економічне зростання і розвиток - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Економічне зростання і розвиток

Викладає: д.ф.-м.н., доц. Горбачук В. М.

Метою курсу є ознайомлення з підходами до макроекономічного моделювання економічного зростання з врахуванням впливу різноманітних факторів. Курс включає не тільки вивчення базових концепцій економічного розвитку та регіональної інтеграції, ознайомлення з теоретичними вченнями та практичними відкриттями щодо чинників економічного зростання, однак і репрезентацію можливостей застосування стохастичних та детерміністичних моделей для оцінки та прогнозування впливу факторів на рівень розвитку регіонів та країни в цілому. В рамках курсу слухачі зможуть визначити ключові чинників зростання економічної активності на прикладі реальних даних, проаналізувати вплив обраних факторів на результуючі показники рівня економічного розвитку, розробити обґрунтовані практичні рекомендації щодо аспектів підвищення добробуту населення в рамках досліджуваної економічної або фінансової системи.

Завантажити матеріали до курсу

 

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Економічне зростання і розвиток