Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Бридун Євгеній Володимирович - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бридун Євгеній Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Професійна діяльність: Засновник та Голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”, Засновник ТОВ “Інститут фінансових рішень”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – член галузевої експертної ради за галуззю знань “07 Управління та адміністрування” від роботодавців.

Сфера наукових інтересів: страхування, страховий менеджмент стратегічне та бізнес планування, фінансове управління компаніями, бюджетування, корпоративне управління, антикризове управління, менеджмент, економіко-математичне моделювання.

Викладає курси: соціальне страхування (3 рік бакалавра), страховий менеджмент (2 рік магістра).

Дата народження: 30 липня 1971 року.

Е-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., особиста  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., корпоративна: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Власна сторінка в соцмережах: https://prestige-ic.com.ua/ua/manager_page/

Освіта:

1990 р. – Ірпінський індустріальний технікум, закінчив з відзнакою. Відділення обробки металів. Спеціалізація – технологія обробки металів різанням в автоматизованому виробництвіспеціальність – технік–технолог.

1993 р. – підготовче відділення Національного технічного університету України “КПІ”.

1999 р. – Національний технічний університет України “КПІ”, факультет менеджменту та маркетингу. Спеціалізація – економічна кібернетикаспеціальність – інженер–математик. 1998 р. кваліфікація бакалавра за фахом спрямування “Менеджмент”.

2002 р. – аспірантура Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” – закінчив достроково у зв’язку із захистом дисертації.

2002 р. – кандидат економічних наук, Інститут економічного прогнозування НАН України із спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. Визначення кількісного впливу еколого-економічних збитків на ВВП та розробка складових системи екологічного страхування.

2005 р. - доцент кафедри фінансів, Національного університету „Києво-Могилянська Академія”.

2006 р., 2015 р. – сертифікат на право проведення фінансового моніторингу.

2008 р., 2011 р., 2014 р., 2017 р., 2020 р. ‑ сертифікат підвищення кваліфікації для голів правління страхових компаній.

2014 р. - свідоцтво на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи.

12.2022 р. – міжнародний сертифікат №9744/ 30.12.2022 VІII міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників “Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та
трансформації оточуючого світу”.

Досвід професійної діяльності:

Педагогічна діяльність:

09.1998 р. – 08.2003 р. – старший викладач кафедри державних фінансів Академії державної податкової служби України м. Ірпінь – “Страхування”, “Страхові послуги”, “Фінансовий менеджмент”, “Актуарна математика“ (асистент кафедри державних фінансів, викладач кафедри фінансів Українського фінансово–економічного інституту, м. Ірпінь).

09.2003 р. - теперішній час - доцент кафедри фінансів Національного університету Києво-Могилянська Академія – “Соціальне страхування”, “Страховий менеджмент”.

Наукова діяльність:

5.2001 р.– 12.2006 р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу,  секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, старший науковий співробітник відділу досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків Інституту економічного прогнозування НАН України.

Професійна діяльність:

З 5.2003 р. - 10.2004 р., 06.2017 р. - 12.2018 р. начальник інформаційно-аналітичного відділу, начальник управління стратегічного аналізу та планування Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”.

10.2004 р. ‑ 05.2007 р. начальник відділу стратегічного планування та управління активами, начальник фінансово-економічного управління ЗАТ ”Страхова компанія “Еталон”.

05.2007 р. – 04.2008 р. начальник фінансово-економічного управління закритого акціонерного товариства “Українська страхова компанія “Княжа”.

04.2008 р. – 12.2011 р. голова правління страхової компанії “ПУСК” та “Еталон” (одночасно).

09.2011 р. – Засновник ТОВ “Інститут фінансових рішень” (Бухгалтерський облік та консалтингові послуги для бізнесу, автоматизація страхових операцій).

07.2012 р. – Засновник та Голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”.

Інша діяльність:

11.1990 р. – 10.1992 р. Служба в лавах Радянської та Української армії.

08.1990 р. – 10.1990 р. технік–технолог КВО ім. “Артема”, Жулянський машинобудівний завод.

 Членство в професійних організаціях: 

2010-2011 рр. голова фінансового комітету Ліги страхових організацій України, 2010-2011 рр. член фінансового комітету Ядерного страхового пулу, з 2010 р. член координаційної ради з питань впровадження МСФО в Нацкомфінпослуг.,  2018 р. Асоціація “Страховий бізнес“.

Публікації 

Авторські монографії та книжки:

 1. Бридун Є.В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків (наукова монографія). – Х.: Вид-тво “Форт”, 2004. – 256 с

Колективні монографії:

 1. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув. НАН України; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 2. Актуальные проблемы устойчивого развития(научная монография). / В.А.Акимов, Е.В.Бридун, М.Ю.ВатагинО.А.Веклич и др. Под общей редакцией И.В. Недина, Е.И. Сухина. - К.: О-во “Знание” Украины, 2003.- 405 с.
 3. Еколого–економічні збитки: кількісна оцінка/ В.Г. Сліпченко, Є.В. Бридун, В.В. Дергачова, Г.М. Єлізаренко, В.Е. Лір, І.В. Недін / За ред. І.В. Недіна. – К.: ІВЦ “Видавництво „Політехніка”, 2001. – 216 с.
 4. Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку (наукова доповідь)/ за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна. – К.: Ін-т економ. прогнозув., 2004. – 78 с.  (особистий внесок С. 61-73).
 5. Формування галузевих ринків України: перехідний період/за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна. – К.: Фенікс, 2004. – 332 с.  (особистий внесок С. 261–290).
 6. Розвиток банківської системи України/ за ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. – К.: Ін-т економ та прогнозув., 2008. – 584 с. (особистий внесок розд. 4, С. 234-254).
 7. Стратегічне управління страховою компанією: кол. монограф./ В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколенко, О.І. Барановський та ін.; наук. Ред.. та кер. Кол. Авт. д-р економ. Наук В.М. Фурман. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с. (особистий внесок С. 106-126).
 8. Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів та зборів: Монографія [Бридун Є.В., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І., Кирилюк І.В., та інші] за загальною редакцією Вдовиченка. – Алерта, 2013. – 336 (особистий внесок – розділи 2.1, 2.2, 2.3 стор. 70-125)

Підручники, навчальні посібники:

 1. Бридун Є.В. Страхова справа: посібник для розв’язування задач (1 та 2 видання перероблене та доповнене). Посібник для розв’язування задач К.: Видавництво НаУКМА. – 2004. – 120 с.

Статті:

Опубліковано 78 друкованих праці, серед яких 28 наукових.

 1. Бридун Е. Рынок машиностроительной продукции: тенденции и перспективы развития // Машиностроение Украины. – 2003. – №1 (1). – С. 4–8.
 2. Бридун Є.В. Методика дослідження рівня розвитку внутрішнього ринку // Вісник львівської комерц. академ., серія економічна, 2003. – Вип. 14. –С. 65-71.
 3. Бридун Є.В. Машинобудівний комплекс: підсумки та наслідки трансформаційних процесів // Вісник черкаського ун-ту, серія економ. наук. – 2003. – Вип. 48. – С. 154–161.
 4. Бридун Є.В. Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції // Науковий вісник АДПСУ. – 2003. – №3 (21). – С. 60–67.
 5. Бридун Є.В. Тенденції розвитку внутрішнього ринку продукції машинобудування // Економіка і прогнозування, 2003. – № 4. – С. 92–101.
 6. Бридун Є.В. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу // Наукові записки НаУКМа, економічні науки, 2004. – т.30 – С. 61–69.
 7. Бридун Є.В. Головна запорука ефективного розвитку // Україна Бізнес Ревю. - № 44-45. - 8 жовтня 2009 р. - С. 3.
 8. Бридун Е.В. Инвестиционная деятельность страховых компаний в современных условиях // Тези міжнар. науково-практичного семінару “Економічна безпека деражави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р./ відпов. Ред.. Письменний Є.М., Караєва Н.В. ‑  Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2010.– С. 36-39.
 9. Бридун Є.В. Характерные финансовые особенности деятельности страховых компаний в 2010 году // Insurance ТОР, 2011. - №1(33)2011, С. 34-35.
 10. Бридун Є. В. Богдан С. В. Сутність агресивного податкового планування та шляхи його подолання у системі міжнародного співробітництва // Механізми протидії агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 19-23.
 11. Бридун Є.В. Стратегічні рішення в страховій галузі // Страховий клуб, 2016. – червень. – С. 78-81.
 12. Бридун Є. В., Хлєбнікова І. І., Світовий досвід впровадження системи виявлення та відстеження // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 713 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні». Т. 141). – С. 232 – 236.
 13. Бридун Є.В. Актуальні питання розвитку Страхового ринку України // Україна Бізнес Ревю, 2020. ‑ №11-12 (1548-1549). – 30 березня 2020 р. – С.5
 14. Korotun V., Brydun Y., Novytska N., Khliebnikova I. European and Ukrainian Experience of Anti-Forestalling Regulations.Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 8(46), 2373-2381. DOI:10.14505/jarle.v10.8(46).16.
 15. Trypolska, G. Kryvda, O., Kurbatova, T., Andrushchenko, O., Suleymanov, Ch., Brydun, Ye. (2021) Impact of New Renewable Electricity Generating Capacities on Employment in Ukraine in 2021-2030 International Journal of Energy Economics and Policy, 2021, 11(6), 98-105 (in press).
 16. Рожко, О., Сафонов , Ю., Баженков , Є., Ємельяненко , Л., & Бридун , Є. (2021). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДИСБАЛАНСІВ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 5(40), 99–109. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244905.

Участь в авторитетних міжнародних професійних форумах:

 1. InsuranceNEXTua – 13 червня2019 р., Global Inspiring Forum 2019.
 2. 16-та Міжнародна Карпатська страхова конференція – 26-29 лютого 2020 р. м. Львів.
 3. Міжнародна науково-практична конференція кафедри фінансів НаУКМА “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ”, 3 лютого 2021 року, м. Київ. Тема доповіді: “Актуальні питання розвитку страхового ринку в умовах інформаційної економіки”.
 4. X-й Міжнародна конференція учасників фінансового ринку «Виклики 2021 року», 1-7 жовтня 2021 року м. Кемер, Туреччина, тема доповіді: “Актуальні питання розвитку страхового ринку України: виклики та загрози”.
 5. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ПРОРИВНІ ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ», 27 жовтня 2021 року, м. Київ. Тема доповіді: “Іншуртех як система вдосконалення страхової діяльності”.
 6. Участь у конференції “FinTech Ukraine 2022” 18 листопада 2022 року.
 7. Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності” 22 лютого 2023 року. Тема доповіді “Автоматизація системи фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах: практичний аспект”
 8. VI Міжнародна науково-практична конференція «СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ТРЕНДИ» 23 березня 2023 року.

Відзнаки та нагороди:

 • Диплом “За внесок до Києво-Могилянського братства на відродження Університету Києво-Могилянська академія – 2005 р.
 • Нагорода “Компетентність 2007” компанії S&T Софт-Троник” за впровадження системи бюджетування “Страхової компанії “Еталон”.
 • Кращий викладач економічного факультету НаУКМА - 2007 р.
 • Подяка за співпрацю ЕaSt West Business – 2009 р.
 • Подяку за участь у дискусійному клубі в Національному університеті банківської справи при Національному банку України – 2011 р.
 • Подяка Експертної ради зі страхування при комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України: «За вагомий внесок у формуванні страхової культури, сприяння розвитку обдарованої та талановитої молоді, партнерську підтримку в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» - 2012 р.
 • Диплом “Гордість економічної кібернетики” кафедри математичного моделювання економічних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” – 2012 р.
 • 15 вересня 2014 р. пам’ятний нагрудний знак командувача повітряних сил України “За сприяння повітряним силам ЗУ України”.
 • 11 жовтня 2021 року Диплом №4905 Києво-Могилянського братства Наказ НаУКМА №473 від 11.10.2021 року.

Хобі: волейбол.

Ви тут:Головна Навчання Викладачі Бридун Євгеній Володимирович