Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Якісні та кількісні методи дослідження у фінансах - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Якісні та кількісні методи дослідження у фінансах

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В.

Курс присвячений вивченню загальних методологічних аспектів дослідження у фінансах, зокрема таких, які базуються на позитивістському та інтерпретивістському підходах та сучасних парадигмах наукового знання. Досліджуються питання базових фінансових постулатів, теорем, моделей, принципів, стандартів, гіпотез. Розкриваються питання застосування у фінансах якісних та кількісних методів дослідження, зокрема постановки експериментів, герменевтики, аналізу бізнес-ситуацій, статистичні методи, спостереження, опитування, проведення інтерв’ю тощо. Набуті в ході курсу знання дозволяють оволодіти методологією наукового дослідження сучасних Європейських та Американських стандартів освіти  третього рівня та підготувати якісний дисертаційний проект наприкінці курсу.

Завантажити матеріали до курсу

 

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Якісні та кількісні методи дослідження у фінансах