Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Поглиблений курс поведінкових фінансів - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Поглиблений курс поведінкових фінансів

Викладає: к.е.н, доц. Р. Б. Семко

Метою курсу є вивчення підходів до аналізу та моделювання поведінкових особливостей економічних агентів при прийнятті фінансових рішень. Курс побудовано на теорії поведінкових фінансів, що пояснює ринкові неефективності впливом психологічних факторів та обмеженої раціональності, недосконалістю ринкового механізму. В рамках курсу розглядаються можливі аспекти впливу нераціональної людської поведінки на фінансову та інвестиційну діяльність, проводиться класифікація нераціональних особливостей поведінки різних категорій економічних агентів, визначаються моделі впливу нераціональної поведінки на економічні явища, зокрема на несправедливе ціноутворення та створення фінансових бульбашок. Ознайомлення з ключовими припущеннями, теоріями та моделями поведінкових фінансів дозволять застосовувати їх для проведення наукових досліджень реальних аспектів української економіки, зокрема фінансового ринку та ринку нерухомості. Важливою складовою курсу є формування поглиблених навичок тестування концепцій поведінкових фінансів на практиці шляхом проведення соціально-економічного експерименту. Розуміння природи аномалій зумовлених поведінковими особливостями дозволяє виробляти найефективніші стратегії управління економічними системами в умовах неефективних ринків.

Завантажити матеріали до курсу

 

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Поглиблений курс поведінкових фінансів