Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Поглиблений курс методів системної динаміки у фінансах - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Поглиблений курс методів системної динаміки у фінансах

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В

Метою курсу є поглиблення та розширення навичок моделювання складних економічних та фінансових систем з використанням методів системної динаміки. В процесі навчання використовуються  імітаційні моделі та симуляційні програми для вивчення різних аспектів поведінки складних економічних та фінансових систем на макро та мікроекономічних рівнях, а також   розробка на їх основі  ефективної політики та аналізу впливу обраних стратегій на розвиток різних елементів системи та зміну її структури загалом. За допомогою сучасного програмного забезпечення iThink аспіранти вчяться використовувати кількісні та якісні дані для розробки і тестування моделей, що можуть бути використані для проведення наукових досліджень широкого спектру актуальних та дискусійних проблем, а також для забезпечення ефективної організації економічних та фінансових відносин та мікро- та макрорівні.

Завантажити матеріали до курсу

 

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Поглиблений курс методів системної динаміки у фінансах