Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Моделі прийняття рішень у економіці та фінансах - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Моделі прийняття рішень у економіці та фінансах

Викладає: д.е.н., доц. Онищенко А. М.

Метою курсу є вивчення здобувачами методологічних особливостей та аспектів застосування моделей прийняття рішень у економіці та фінансах. Характерною особливістю курсу є ознайомлення з можливими методами імплементації невизначеності та ризику у моделях різного типу  з метою подальшої їх оцінки та визначення оптимальних рішень навіть за відсутності чіткої інформації. Курс також передбачає інтерпретацію та аналіз чутливості отриманих в ході моделювання фінансово-економічних рішень.

Дані моделі у подальшому застосовуються для прогнозування фінансово-економічних результатів діяльності. Особливості побудови та реалізації розглянутого у курсі комплексу моделей різного типу супроводжуються реальними прикладами, які можуть бути досліджені з використанням програмного забезпечення MS Excel, що зумовлює практичність отриманих в ході навчання навичок.

Завантажити матеріали до курсу

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Моделі прийняття рішень у економіці та фінансах