Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Корпоративні фінанси - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Корпоративні фінанси

Викладає: к.е.н., доц. Базілінська О. Я.

Курс базується на систематизації знань щодо аналізу фінансової діяльності з метою дизайну підходів до прийняття важливих рішень на рівні підприємств та визначення заходів управління згідно з розробленою фінансовою стратегією. Курс охоплює всі сфери фінансів, роблячи особливий наголос на методах оцінки вартості реальних та фінансових активів, визначення оптимальної структури капіталу та його вартості, прогнозування результатів діяльності компаній, прийняття інвестиційних рішень з врахуванням балансу між дохідністю та ризиком. Курс дозволить слухачам охопити всі найважливіші розділи теоретичних та емпіричних досліджень в галузі корпоративних фінансів. Широке використання звітності вітчизняних та іноземних компаній при вивченні курсу забезпечить органічне поєднання теоретичних знань з емпіричними навичками та відповідно високий рівень практичної підготовки аспірантів для проведення самостійних наукових досліджень.

 Завантажити матеріали до курсу

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Корпоративні фінанси