Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансове планування діяльності бюджетних установ - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Фінансове планування діяльності бюджетних установ

Викладає: к.е.н, ст.викладач Зварич О. В.

Мета курсу полягає в опануванні ґрунтовних знань з організації бюджетного процесу, розвитку вмінь та навичок розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ,  планувати обсяги як бюджетних, так і позабюджетних коштів; визначати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії видатків бюджет всіх рівнів,  ефективного застосування матеріальних фінансових ресурсів у бюджетних установах.

Курс є дисципліною, що закріплює знання з фінансів, макроекономіки, економетрики та права. Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до практичної діяльності в державних органах - Адміністрації Президента, Верховній Раді України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі тощо. В процесі курсу здобувачі мають командно розробити реальний бюджет України, а також обговорити  та захистити його на внутрішній конференції, організованій в межах курсу з залученням провідних фахівців в сфері бюджетування.

Завантажити матеріали до курсу

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Фінансове планування діяльності бюджетних установ