Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінанси підприємств (англійською мовою) - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Фінанси підприємств (англійською мовою)

Викладачі: доц. Слав’юк Н.Р., ст. викл., к.е.н.  Литвин А.В.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 6 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу - полягає у вивченні питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, які пов’язані з рухом капіталу, грошових потоків, а також формуванням, розподілом і використанням доходів підприємств. Для досягнення поставленої мети при вивченні дисципліни ставляться наступні завдання: з’ясування сутності капіталу підприємства, методів та особливостей його формування; вивчення сутності грошових потоків підприємств, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств; здобуття практичних навичок розрахунку прибутку, його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку; визначення потреби в оборотних коштах, джерелах фінансування реальних та фінансових інвестицій, оцінки їх ефективності; оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, прогнозування та санації підприємства.

Дисципліна «Фінанси підприємств» тісно пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування: «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Фінансами», «Фінансовим аналізом». Формування розуміння основ фінансів підприємств, знання особливостей форм фінансової звітності, засвоєння підходів до аналізу активів, капіталу, доходів та витрат, грошових потоків, формування навичок фінансового аналізу, занурення у інші питання корпоративних фінансів. Серед практичних навичок – розвиток вміння роботи з даними, практика візуалізацій, узагальнюючого аналізу, порівняння, презентації результатів досліджень, пов’язаних із фінансовою складовою діяльності підприємств.

Ви тут:Головна Навчання Бакалаврат Фінанси підприємств (англійською мовою)