Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Бухгалтерський облік - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Бухгалтерський облік

Викладач: проф. Івахненков С.В., доц. Іванова Т.М.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 6 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою  дисципліни є – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Передбачається розгляд основних принципів, способів та методів, за допомогою яких складаються фінансові звіти в системі бухгалтерського обліку.

Завданнями курсу є отримання студентами наступних знань і навичок:

– володіння основною термінологією в галузі бухгалтерського обліку;

– розуміння сутності та призначення подвійного запису господарських операцій;

– розуміння того, як господарські операції впливають на фінансову звітність;

– опис та розуміння потоків облікової інформації відповідно до основних бізнес-циклів;

– опанування основних принципів, що містяться у Міжнародних стандартах фінансової звітності;

– вміння відображати транзакції та господарські операції за допомогою бухгалтерських проводок;

– правильно визначати фінансовий результат від різних видів діяльності;

– складати основні форми фінансової звітності.

Ви тут:Головна Навчання Бакалаврат Бухгалтерський облік